• Adresa :Sos.Viilor,Nr92,Bloc4,Scara8,Ap4,Parter
 • Email :psihologulajuta@gmail.com
 • Telefon : 0762639680
/ CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI VOCAȚIONALĂ

CONSILIEREA ȘCOLARĂ

Informații despre Consilierea școlară

            Consilierea școlară reprezintă o discuție între consilierul școlar și unul sau mai mulți elevi, ce are ca scop sprijinirea elevilor  în rezolvarea problemelor ce apar atât în cadrul educațional, cât și în viața de familie. Prin intermediul consilierii școlare se dorește creșterea încrederii în propria persoană, eliminarea temerilor și a frustrărilor.

                                                              

Simptomatologie

            Consilierea școlară este utilă când copilul prezintă următoarele simptome:

 • eșec școlar
 • abilități slabe de comunicare
 • sentimente de neliniște și frustrare vizavi de mediul educațional
 • inadaptare la mediul educațional sau familial
 • lipsă de organizare
 • copilul nu își duce sarcinile la bun sfârșit

Metode și procedee

 • metode și tehnici de formare și educare a unor deprinderi care conduc la o învățare eficientă (managementul timpului, utilizarea stilului propriu de învățare etc ).
 • tehnica stingerii comportamentelor nedorite ( de multe ori, părinții sau alți membri ai familiei întăresc fără voie anumite comportamente nepotrivite)
 • tehnica modelării (copiii își modelează comportamentul în funcție de persoanele din jur care sunt o autoritate-parinți, cadre didactice)
 •  tehnica asertivă (copilul este învățat cum să facă față problemelor cotidiene formarea într-o manieră asertivă )

 Beneficiile

 • descoperirea stilului propriu de învățare;
 • asumarea responsabilității pentru faptele realizate.
 • dezvoltarea tehnicilor  de comunicare și de relaționare cu cei din jur (utilizarea asertivității, dezvoltarea empatiei și  a limbajului nonverbal ) ;
 • evaluarea limitelor și potențialului;
 • adaptarea și integrarea în diferite grupuri sociale (familie, grup școlar, grup de prieteni);
 • creșterea gradului de independență ;
 • dezvoltarea gradului de încredere în propria persoană;
 • dezvoltarea unor sentimente pozitive referitoare la educație, familie și societate;
 • autocunoaștere
 • orientare școlară și vocațională 

 

Tarif: 50 ron/sedință

Durata unei ședințe : 50 de minute.