• Adresa :Sos.Viilor,Nr92,Bloc4,Scara8,Ap4,Parter
 • Email :psihologulajuta@gmail.com
 • Telefon : 0762639680
/ EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A COPIILOR

 Evaluarea psihologică

Informații despre Evaluarea Psihologică

 Evaluarea psihologică reprezintă un proces prin intermediul căruia sunt culese date privitoare la dezvoltarea copilului și sunt depistate
problemele sale. Astfel, sunt descoperite abilitățile și domeniile de interes ale copiilor, pe de o parte, iar pe de altă parte sunt identificate 
comportamentele nedorite care îngreunează viața socială și valorificarea potențialului la nivel maxim. Prin intermediul procesului de 
evaluare pot fi stabilite nivelul la care se află copilulul în ceea ce privește următoarele arii de dezvoltare:
 • Limbajul
 • Cogniția
 • Autonomia
 • Motricitatea
 • Socializarea


Metode și procedee
 • anamneza
 • interviul
 • chestionarele
 • testele standardizate
 • testele nestandardizate
 • observația


Beneficii
 • Stabilirea nivelului de dezvoltare al copilului;
 • Realizarea unui plan de intervenție personalizat
 • Identificarea potențialului copilului;
Tarif: 75 lei/ședință

Durata unei ședințe este de 60 minute. 

Durata evaluării: 1-2 ședințe.